Η μεταφορική εταιρία Γιούλης αναλαμβάνει πλήρως εργασίες ανυψώσεως βαρέων, υπερδιάστατων φορτιών, έργων τέχνης και βιομηχανικού εξοπλισμού καθώς διαθέτει μία σειρά από εξειδικευμένα οχήματα όπως γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα, κλαρκ κλπ.

Στην εταιρεία μας γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται για μια ασφαλή ειδική μεταφορά. Οι ειδικές μεταφορές απαιτούν οργάνωση, εμπειρία και πρόβλεψη έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα.